Články

První Workshop Excalibur je již minulostí.


11/03/2017

7. března 2017 mělo bezmála 40 účastníků možnost seznámit se nejen teoreticky, ale i při praktických ukázkách s různými možnostmi, které se nabízí při potisku textilu.

Morgan Young, zástupce společnosti Lancer Group, představil publiku vlastnosti a určení základních řad  plastizolů Excalibur, obsáhle také referoval o potisku polyesterových tkanin a s tím související problematice migrace pigmentů. Následovala rozsáhlá demonstrace sítotiskové HD techniky (High Denzity Printing - tisk s ostrou vysokou hranou). Byl předveden nejen vlastní tisk, ale i příprava HD šablony s využitím kapilárního filmu. Na závěr byl vysvětlen princip Simulated Process Printing a jeho odlišnosti od klasického CMYK tiskového procesu. Opět prakticky a názorně byl potom předveden Simulated Process tisk na tmavé materiály, v našem případě na černá trika. A jako bonbónek na závěr předvedl Morgan tisk s využitím Discharge.

První Workshop Excalibur je minulostí. Děkujeme všem, kteří vážili cestu do Ostravy, věříme, že i přes drobné potíže s kanadskou počítačovou technikou, byli odměněni novými poznatky a inspiracemi.

První Workshop Excalibur je již minulostí.