Měření UV parametrů

Poznámky k měření UV parametrů

Základní charakteristiky záření : délka vlny, intenzita, energie

Délka vlny
Elektromagnetické spektrum je souhrn různých oblastí elektromagnetického záření. Každá oblast je charakterizována svojí vlnovou délkou.

Základní dělení : 
                                                               radiové vlny
                                                               mikrovlny
                                                               infračervené záření
                                                               viditelné světlo (oblast 400 -800 nm)
                                                               ultrafialové záření
                                                               rentgenové záření
                                                               gama záření

UV záření (230-400nm) se dále dělí takto : 
                                                               UV-A      (oblast 315-400 nm) 
                                                               UV-B       (oblast 280-315 nm)                                                                                UV-C       (oblast 230-280 nm)    

Pro účely měření v oboru UV vytvrzování se používají ještě další spektrální oblasti :
                                                               UVDiazo    (oblast 350-460 nm)                                                                                UV             (oblast 250-410 nm)                                                                               UV-V         (oblast 395-445 nm)                
                                                               UV-VIS      (oblast 400-550 nm)                

Lineární UV výkon
výkon UV lampy přepočtený na jednotkovou délku oblouku (W/cm)

Intenzita
výkon vyzářený plochou (W/m2) - není závislý na trvání expozice (u tunelů tedy nezávisí na rychlosti pásu)

Energie
dávka energie (J/m2) - celkové množství energie, které dopadne na plochu za určitý čas. Závisí tedy na trvání expozice (u tunelů tedy na rychlosti pásu)

Měřicí přístroje:

UV integrátor - měří dávku UV světla během expozice (měřicího cyklu) vyjádřenou v mJ/cm2 a zobrazuje její hodnotu z jednoho měřicího cyklu.

Mikroprocesorový UV integrátor - měří průběh UV intenzity v mW/cm2 a z naměřených hodnot počítá dávku UV energie v mJ/cm2. Maxima obou hodnot jsou zobrazena na displeji. Hodnoty jsou v přístroji uchovány do doby, než dojde k jejich přepsání novým měřením. SD verze mikroprocesorového UV integrátoru navíc průběh naměřených hodnot zaznamenává na vestavěnou paměťovou kartu - podle její kapacity mohou být uloženy hodnoty až stovek měření. Tyto hodnoty lze stáhnout do pc a pomocí speciálního sw, který je dodáván spolu s přístrojem, mohou být numericky i graficky vyhodnocovány. 

Poptávkový formulář

Jméno *
Firma
E-mail *
Telefon *
Vaše zpráva *

Informace o zpracování osobních údajů (ve smyslu GDPR) naleznete zde.