+420 596 237 619 info@aeroterm.cz

UV integrátory

UVMPintegrator_01

UV integrátory slouží k měření UV parametrů vytvrzovacího zařízení a slouží k průběžnému měření opotřebení lamp. Výrazně tak pomáhají k udržení kvality produkce a většinou také spoří náklady, protože lze prodloužit interval výměny lamp.

Poznámky k měření UV parametrů

Základní charakteristiky záření : délka vlny, intenzita, energie
Délka vlny
Elektromagnetické spektrum je souhrn různých oblastí elektromagnetického záření. Každá oblast je charakterizována svojí vlnovou délkou.
Základní dělení :
radiové vlny
mikrovlny
infračervené záření
viditelné světlo (oblast 400 -800 nm)
ultrafialové záření
rentgenové záření
gama záření
UV záření(230-400nm) se dále dělí takto :
UV-A (oblast 315-400 nm)
UV-B (oblast 280-315 nm)
UV-C (oblast 230-280 nm)

Pro účely měření v oboru UV vytvrzování se používají ještě další spektrální oblasti :

UVDiazo (oblast 350-460 nm)
UV (oblast 250-410 nm)
UV-V (oblast 395-445 nm)
UV-VIS (oblast 400-550 nm)
Lineární UV výkon
výkon UV lampy přepočtený na jednotkovou délku oblouku (W/cm)
Intenzita
výkon vyzářený plochou (W/m2) – není závislý na trvání expozice (u tunelů tedy nezávisí na rychlosti pásu)
Energie
dávka energie (J/m2) – celkové množství energie, které dopadne na plochu za určitý čas. Závisí tedy na trvání expozice (u tunelů tedy na rychlosti pásu)

UV integrátory

UV integrátor typ 04

ekonomická varianta pro měření UV energie

  • vhodné pro průběžné měření a kontrolu parametrů lampy
  • ekonomické provedení
  • různé varianty spektrální oblasti

Mikroprocesorový UV integrátor

podrobné měření UV energie a intenzity s SD kartou

  • měření UV intenzity
  • paměť na SD kartě
  • mnoho variant a kombinací spektrálního rozsahu
  • vyhodnocovací software