+420 596 237 619 info@aeroterm.cz

Ozónový filtr

Jednoduché řešení pro úsporu energie …

  • umožňuje návrat ohřátého vzduchu do místnosti
  • pro pomoc při vytápění místnosti v zimních měsících
  • měřeno certifikovaným ústavem

Filtrační jednotka pro bezpečné a vysoce účinné čištění procházejícího vzduchu od ozónu vznikajícího při práci UV lamp. Zařízení umožňuje následné využití teplého vzduchu odsávaného od UV lamp např. k zimnímu vytápění pracovních prostor. Výkon pro vytápění při provozu odpovídá cca 15 kW. Zařízení je konstruováno a vyrobeno tak, že odpovídá předpisům a normám zemí EU a je vybaveno CE deklarací, jeho správná funkce ověřena měřeními certifikovaného ústavu.

Vzduchotechnický přepínač léto/zima – prvek určený k začlenění do vzduchotechnického traktu – nejčastěji za ozónový filtr odsávaného vzduchu z UV vytvrzovacích zařízení. Tento prvek obsahuje jeden vzduchový vstup, který pomocí přepínací páky směruje do jednoho ze svých dvou vzduchových výstupů. Typické použití je přepínání mezi letním a zimním provozem ozónového filtru, kdy se v létě vede teplý odsávaný vzduch ven z pracovního prostředí, zatímco v zimě se tento teplý odsávaný vzduch pouští do haly, kterou tak pomáhá vytápět.

Dle konkrétního zařízení. Prosím, kontaktujte nás ohledně možností instalace tohoto systému na Váše stávající nebo poptávané UV zařízení.

Kontaktujte nás

Vyjádření souhlasu

11 + 13 =