+420 596 237 619 info@aeroterm.cz
Domů » Produkty » Produkty – polygrafie » Sušicí tunely na plošné materiály » UV vytvrzovací tunel Ultraterm UV

UV vytvrzovací tunel Ultraterm UV

Modulární UV tunel s parametry na míru…

  • 1 i více řad UV lamp
  • ozářená šířka až do 3000mm
  • výkon lampy přepinatelný 0/60/120 W/cm2 nebo dle potřeby
  • speciální tepelné filtry pro redukci tepelné zátěže výrobků
  • vzduchové chlazení lamp a odsávání zplodin
  • možnost instalace UV-Stop systému pro úsporu energie
  • chlazení projíždějících výrobků

Modulární konstrukce a parametry na míru. UV vytvrzovací tunely určené pro vytvrzování UV barev a UV laků. Sestávají se zpravidla z nakládací sekce, UV/chladicí sekce s vestavěným UV systémem s tepelnými filtry a z výjezdové sekce s pohonem dopravníku. Koncepce UV systému významně potlačuje tepelné ovlivnění vytvrzovaného materiálu, takže tunel je vhodný i pro zpracování tepelně citlivých materiálů. UV vytvrzovací komora je vybavena UV lampou / UV lampami se vzduchovým mezichlazením a závěrečným koncovým chlazením zpracovávaného materiálu.

Použité UV lampy jsou opatřeny reflektory vyrobenými ze speciálního materiálu se zvýšenou odrazivostí v UV oblasti. Závěrečné vysokotlaké koncové chlazení je zabudováno do UV vytvrzovací části. V chladicí části pracuje zařízení s vysokorychlostním vysoce turbulentním prouděním, které umožňuje minimalizovat rozměry tunelu i jeho energetickou náročnost. Ovládací panel UV systému je standardně vybaven ampérmetry pro možnost sledování pracovního režimu UV lamp a dále počitadly provozních hodin pro sledování opotřebení UV lamp. Pohon dopravníku je řešen bezkomutátorovým bezúdržbovým motorem řízeným frekvenčním měničem. Údaj o rychlosti dopravníku je zobrazován na displeji ovládacího panelu.

Odsávání ozónu, kvalitní tepelná izolace. Bezpečnostní jištění pro vypnutí systému při poklesu podtlaku potřebného pro odtah zplodin a při otevření víka tunelu. Tunel je konstruován a vyroben tak, že odpovídá předpisům a normám zemí EU z hlediska konstrukce, provozu a bezpečnosti obsluhy a je vybaven CE deklarací.

– šířka ozáření do 3000 mm

– šířka dopravníků do 3000 mm

– pásy různého provedení (tkaninové, skloteflonové, kovové, válečkové i řetězové dopravníky)

– různé rychlosti dopravníků

– různé délky a provedení nakládacích i odebíracích sekcí

 

– různé typy UV vytvrzovacích lamp (rtuťové, dotované Ga, Fe)

– různé typy fokusace (reflektory parabolické, eliptické)

– regulace výšky UV systému nad dopravníkem

– vytvrzování vysokých materiálů

– vytvrzování hran

– vytvrzování 3D materiálů

– UV lampy se stupňovým přepínáním výkonu

– UV lampy s plynulou regulací výkonu

– dlouhé UV lampy s VN transformátory

– UVStop systém pro úspory energie

 

– automatické stohovače

– pneumatické zvedání vík UV tunelů

– chlazení materiálu kompresorovými chladicími agregáty

– sklopné díly dopravníků

Příslušenství

UV Integrátor

Měření parametrů UV lamp pro zjištění jejich opotřebení a včasnou výměnu.

UV lampy

Náhradní UV lampy do zařízení Aeroterm i jiných výrobců. Vysoká kvalita, dlouhá životnost.

UV stop systém

Automatická regulace výkonu UV lamp dle projíždějících výrobků. Výrazná úspora energie.

Ozónový filtr

Filtrace ozónového vzduchu z odtahu UV zařízení. Pomoc při vytápění v zimních měsících.

Kontaktujte nás

Vyjádření souhlasu

13 + 13 =